img

Şirket haberleri


ARZUM… Şirket 20 Eylül 2022 tarihinde yapmış olduğu açıklamada, Şirketin, Türkiye'de başarıyla yürütülen iş modelinin iştirakleri aracılığı ile yurt dışına taşınması amacıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde %100 bağlı ortaklığı olacak şekilde kurulması planlanan Şirket için fizibilite çalışmalarına başlandığını, kurulacak Şirketin konumu, konumu itibarıyla bulunduğu eyaletin yerel ticari kuralları ve/veya vergisel açıdan avantaj ve dezavantajlarının değerlendirildiğini detaylı olarak paylaşmıştı. Amerika pazarındaki mevcut operasyonumuzun daha yukarı taşınması amacıyla kurmayı planladığımız Şirket için çalışmalar sonlanmış olup, Şirket Delaware eyaletinde fiilen kurulmuştur. Şirketin sermayesinin konulması için ilgili banka hesap açılış süreçleri devam etmekte olup, sermaye konulması işlemi tamamlandığında gerekli bilgilendirme kamuyla paylaşılacaktır.

ISYAT… Pakpen Plastik Boru ve Yapı Elemanları ve Ticaret A.Ş. (Pakpen) firmasının ihracı olan TRSPKPB41717 tanımlı kıymete ilişkin alacağı için Şirket ve Pakpen arasında düzenlenmiş 17.05.2017 tarihli protokole göre ödenmemiş son taksit tutarı olan 275.429 TL, 08.11.2022 tarihinde gecikme faizi ve BSMV dahil toplam 466.340 TL olarak tahsil edilmiş olup, ilgili firmadan herhangi bir alacağımız kalmamıştır.

SISE… Şişecam'ın Türkiye ve Avrupa'daki yatırım ve işletme sermayesi gereksinimlerini karşılamak amacıyla 2019 yılında kullandığı 175 milyon Euro tutarlı ve 3 yıl vadeli sendikasyon kredisinin refinansmanı amacıyla Bank of America ve BNPP önderliğinde 240 milyon Euro tutarında 3 yıl vadeli yeni bir sendikasyon kredisi kullanılmıştır. Konuyla ilgili detaylı açıklama KAP’taki bültende verilmiştir.

HKTM… Şirket, Avrupa ve Amerika pazarında aktif olabilmek için mekanik ve tesis mühendisliği ile robotik sistemlerin araştırılması, geliştirilmesi, montajı ve üretilmesi konularında faaliyet göstermek üzere Almanya'nın (NRW) Kuzey Ren Westfalia eyaletinde Aachen bölgesi Herzogenrath kasabasında toplam 100.000 Avro sermayeli Mers Technology Gmbh unvanıyla yeni kurulacak şirketin sermayesine 52.000 Avro (%52 pay oranıyla) tutarında katılmayı taahhüt etmiştir. Diğer ortaklar ise sırasıyla Atıf Tunç Atıl 20.000 Avro (%20 pay oranıyla), İlham Çelebi 20.000 Avro (%20 pay oranıyla), Seçkin Çelebi 8.000 Avro (%8 pay oranıyla) tutarında sermaye payı koymayı taahhüt etmişlerdir. Söz konusu taahhütler Almanya'da noter huzurunda 08 Kasım 2022 tarihinde imzalanmıştır.

MIATK… MİA Teknoloji olarak bağlı ortaklığı Tripy Mobility Teknoloji A.Ş. ile Eskişehir Tepebaşı Belediyesi arasında Elektrikli Bisiklet Paylaşım Sisteminin Kurulması ve İşletilmesi için 10 yıllık protokol imzalanmıştır. Tepebaşı İlçesi genç nüfusun yoğun olduğu, elektrikli bisikletlerin kullanımına uygun çevresel ve kentsel koşulları ile öne çıkan yenilikleri destekleyen yerel yönetimlerimizdendir. Paylaşımlı Elektrikli Araç Projelerimizin yaygınlaştırılması ve sürdürülebilir ulaşıma katkı sağlaması amacıyla tüm il ve ilçe Belediyeler ile görüşmeleri devam etmektedir. Yerel Yönetim ile çevresel koşulların iyileştirilmesi ve proje ortaklıkları için görüşmeleri devam etmektedir. Ayrıca Proje yatırımları için uluslararası alanda yeşil enerji fonlarının temini ile ilgili kredi çalışmaları ve görüşmeler yürütülmektedir

ESCOM… Dolaylı iştiraklerinden EYN Teknoloji A.Ş bünyesinde bulunan 954kWp gücündeki GES tesisinin KDV dahil 26.361.388 TL bedelle satışı için ön protokol imzalanmış olup 08.11.2022 itibariyle 1.861.680 TL kapora tahsil edilmiştir. Satış işleminin tamamlanması durumunda elde edilecek gelirin erken aşama teknoloji girişimlerine iştirak amacıyla kullanılması planlanmaktadır.

PGSUS… 2022 yılı Ekim ayı trafik verileri ve karbon emisyonu istatistikleri açıklandı

PRDGS… Şirketin girişim yatırımı portföyünde bulunan ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ yönetim kurulu tarafından ASY Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ'nin, paylarının tamamına sahip olduğu HBY Yenilenebilir Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ve Anages Elektrik Üretim Sanayi ve Ticaret AŞ ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu'nun kolaylaştırılmış birleşme hükümleri çerçevesinde bütün aktif ve pasifleriyle birlikte devir alınmak suretiyle birleştirilmesine karar verildiği 26.10.2022 tarihinde yapmış olduğumuz özel durum açıklaması ile kamuoyuna duyurulmuştur. Söz konusu birleşme işlemine ilişkin süreç tamamlanmış olup, birleşme işlemi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nce tescil edilmiş ve 08.11.2022 tarihli ve 10699 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilmiştir.

PRDGS… Şirketin girişim yatırımı portföyünde bulunan ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. yönetim kurulunun 31.10.2022 tarihli toplantısında, ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 2022 yılına ilişkin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nın 08.11.2022 tarihinde yapılmasına ve "Türk Ticaret Kanunu'nun 461 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin 155.000.000-TL ödenmiş sermayesinin, tamamı (B) grubu olarak ihraç edilmek üzere 31.000.000- TL artırılarak 186.000.000-TL'ye çıkarılması ile çıkarılacak olan 31.000.000-TL nominal değerli (B) Grubu payların primli olarak ihraç edilmesi" hususunun Genel Kurul'da görüşülmesine karar verildiği 31.10.2022 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuoyuna duyurulmuştu.

ASY Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin genel kurul toplantısı bugün (08.11.2022) yapılmış olup, genel kurul toplantısında karara bağlanan hususlara ilişkin özet bilgilere aşağıda yer verilmiştir.

- İCG Finansal Danışmanlık A.Ş. tarafından Genel Kurul Gündeminin 3 numaralı maddesinin "Türk Ticaret Kanunu'nun 461 nci maddesinin ikinci fıkrası kapsamında, mevcut ortakların rüçhan haklarının tamamen kısıtlanması suretiyle Şirket'in 155.000.000-TL sermayesinin, tamamı (B) grubu olarak ihraç edilmek üzere 37.500.000-TL artırılarak 192.500.000-TL'ye çıkarılması ile çıkarılacak olan 37.500.000-TL nominal değerli (B) Grubu payların primli olarak ihraç edilmesi" olarak belirlenmesi ve görüşülmesi yönünde Genel Kurula önerge sunmuş ve önerge oybirliği ile kabul edilmiştir.

 

 

BANVT… Şirketin 08.06.2022 tarihli duyurusunda belirtildiği üzere; TEK GIDA-İŞ sendikasının yetki yazısına karşı, Banvit ve Banvit'in bağlı olduğu işveren sendikası TÜGİS tarafından dava açılarak hukuki işlemler başlatılmış ve dava neticesinde ilk derece mahkemesi tarafından davanın reddine karar verilmişti. Şirketimiz ve TÜGİS tarafından, söz konusu karara karşı istinaf kanun yoluna başvurulmuştu. Söz konusu istinaf başvurusunun reddine karar verildiği tarafımıza tebliğ edilmiştir.

YEOTK… Şirket, yurtiçi ve yurtdışında, son zamanlarda enerjideki arz-talep dengesinin bozulması ile bu alandaki anahtar teslim kurulum faaliyetlerine ağırlık vermiştir. Bu alandaki odağımıza mühendislik, tedarik ve kurulum işlerine ek olarak, proje geliştirme hizmetlerini de ekleyerek sektöre katma değerli ve inovatif çözümler sunmayı hedefliyoruz. Proje geliştirme; özellikle güneş enerjisi tesisleri için uygun arazilerin bulunması, fizibilitelerin yapılarak ilgili kurumlardan tüm izinlerin alınması, mühendislik çalışmalarının yapılarak kuruluma hazır hale getirilmesini kapsamaktadır.

Bu minvalde, bir yıldan uzun bir süredir proje geliştirme faaliyetlerini sürdürmekte olduğu, Mersin'de 160 dönümün üzerindeki iki ayrı tarlaya kurulacak Güneş Enerjisi Santrali (GES) için bir müşteri ile 13.875.000 USD + KDV bedelli sözleşme üzerinde mutabık kalınmıştır. Firma ve müşteri tarafından yürütülecek yasal izin süreçlerinin tamamlanması akabinde sözleşme imzalanacaktır.

Proje geliştirme faaliyetlerine Konya, Isparta, Gaziantep, Yozgat ve çeşitli illerde devam etmekte olduğunu Kamuoyuna ve Sayın Ortaklarına saygı ile duyuruyor.

SUWEN… Şirketin yurtdışı pazarlardaki büyüme planları çerçevesinde, Azerbaycan'da faaliyete geçmek üzere %100 ''Novco MMC'' ortağı olan ''NOVSUN RETAIL and MANAGEMENT MMC'' firması ile münhasır bayilik sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu sözleşmeye göre, 2023-2027 yılları arasında toplam 10 mağaza açılması planlanmaktadır.

TLMAN… Şirket ile Liebherr – MCCtec Rostock GmbH arasında 4.810.000 € (Dörtmilyonsekizyüzonbin Euro) bedelle 144 ton kaldırma kapasiteli Liebherr LHM 550 mobil vinç alım sözleşmesi imzalanmasına;

-Yapılacak olan yatırım için 962.000 € (Dokuzyüzaltmışikibin Euro) peşinat ödenmesine;

-Peşinat sonrası kalan 3.848.000 € için AKA Europan Export Trade Bank'dan 6 (altı) ayda bir taksit ödemeli 5 yıl vadeli Hermes Kredisi kullanımına başvurulmasına ; oy birliği ile karar verilmiştir.

Kaynak A1 Capital
Hibya Haber Ajansı

Vakıf Katılım

 

 

 

 

Haber Aboneliği

CANLI YAYIN EKRANI

Reklam Pazarı

Reklam İçeriği

Kandilli Rasathanesi Son Depremler

Dünya Genelinde Son Depremle

Dolar Fiyatı

 

 

724ilanbul

Araba Hayali

Piramit Menkul Kıymetler A.Ş.