Park Elektrik kar dağıtmayacak

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Park Elektrik Üretim Madencilik Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtımı yapmayacak.

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklama şöyle: 

''Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği uyarınca Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS) esas alınarak şirketimiz yönetimince hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 2020 yıllık hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımız ile vergi mevzuatına (VUK) uygun olarak tutulan yasal kayıtlarımıza göre oluşan mali tablolarımızın incelenmesi neticesinde, TFRS esas alınarak hazırlanan konsolide finansal tablolarımızda sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak hazırlanmış olan kar dağıtım tablosu doğrultusunda 59.475.456 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı bulunduğu ve VUK mali tablolarımızda ise 109.505.875 TL tutarında net dağıtılabilir dönem karı olduğu tespit edilmiştir. Sermaye piyasası mevzuatı, esas sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve kar dağıtım politikamız çerçevesinde devam eden yatırımlar nedeniyle şirketimizin gözettiği uzun vadeli yatırım ve finansman stratejimiz, ülkemiz ve dünyadaki mevcut ekonomik konjonktürün yarattığı belirsizlik ve şirketimizin nakit durumu ile ortaklarımızın uzun vadeli menfaatleri dikkate alınarak, şirketimizin özkaynaklarının güçlendirilmesi amacıyla 2020 yıllık hesap dönemine ait net dağıtılabilir dönem karının şirket bünyesinde bırakılarak dağıtılmamasına ve şirketimizin hem TFRS hem de vergi mevzuatı uyarınca hazırlanmış olan finansal tablolarında yer alan net dönem karlarının tamamının olağanüstü yedek olarak ayrılarak geçmiş yıllar karları hesabına aktarılması hususunun 2020 hesap dönemine ait olağan genel kurul toplantısında genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.''

Hibya Haber Ajansı

Okunma