Europap Tezol'dan kar dağıtımı

Europap Tezol Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş, kar dağıtacak.

Europap Tezol'dan kar dağıtımı

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklama şöyle:

''Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) (II-14.1) sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümlerine uygun olarak hazırlanan ve PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebesi Mali Müşavirlik A.Ş tarafından denetlenen 01.01.2023 -31.12.2023 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımızda 26.216.285 TL net dönem karı, konsolide olmayan VUK hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarımızda ise 559.977.947 TL net dönem karı mevcuttur.

Bu çerçevede, 2023 yılı net dağıtılabilir karının hesaplanmasında Türk Ticaret Kanunu, sermaye piyasası mevzuatı, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ve diğer yasal mevzuat hükümleri, esas sözleşmemizin kar dağıtımına ilişkin maddeleri ve kar dağıtım politikamız dikkate alınarak şirketimizin SPK'nın II-14.1 Tebliği'ne uygun olarak ve Türkiye muhasebe standartları esas alınarak hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide finansal tablolarına göre 2023 yılı net dönem karı olan 26.216.285 TL'den ayrılan 2.224.985 TL genel kanuni yedek akçe ve SPK düzenlemeleri paralelinde yıl içinde yapılan 3.162.830 TL tutarındaki bağış dikkate alınarak net dağıtılabilir dönem karı 27.154.130 TL olarak hesaplandığı dikkate alınarak, 2023 yılı dağıtılabilir karından 14.000.000 TL brüt nakit, geçmiş yıl karlarından 21.000.000 TL brüt nakit ve 60.000.000 TL bedelsiz kar payı ödenmesi, VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre, VUK'a göre tutulan kayıtlarda vergi düzenlemeleri gereği özkaynakta enflasyon düzeltmesi nedeniyle oluşan kalemler arasında mahsup yapılmaması, toplam 35.000.000 TL brüt nakit dağıtılacak karla 60.000.000 TL karın sermayeye ilave edilmesi suretiyle bedelsiz yapılacak dağıtımın tamamının 2023 cari yıl karından karşılanması hususlarının genel kurulun onayına sunulmasına karar verilmiştir.''

  Hibya Haber Ajansı