Emek Elektrik'te kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim

Emek Elektrik Endüstrisi A.Ş'de kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim yapıldı.

Emek Elektrik'te kayıtlı sermaye tavanı işlemlerine ilişkin bildirim

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıkamada, "Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-18.1 Sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemi Tebliği çerçevesinde, Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Paylar" başlıklı 6. maddesinin ekteki şekliyle tadili kapsamında 19 Nisan 2024 tarihinde Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvurumuz, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17 Mayıs 2024 tarihli yazısı ile uygun bulunarak onaylanmış olup Esas Sözleşme tadili T.C. Ticaret Bakanlığı iznini takiben, yapılacak ilk genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır." denildi.

  Hibya Haber Ajansı